OFERTA HANDLOWA PASIEKI W 2012 ROKU


W roku 2012 będzie prowadzony wychów matek następujących linii:


Linia krzyżówkowa BIELKA
Linia powstała ze skrzyżowania car. Nieski, car. Alpejki, car. Kortówki i car. GR-1 przy utrzymaniu wysokich cech produkcyjnych linii wyjściowych, takich jak: dobra zimotrwałość, tworzenie rodzin silnych na okres kwitnienia sadów, wysoka miodność z pożytków kwiatowych, bardzo mała skłonność do rójki –dopuszczalna znikoma rojliwość w okresach bezpożytkowych i dłuższej niepogody, Duża łagodność –możliwość prowadzenia większości prac przy pszczołach bez użycia dymu.


Rasa KRAIŃSKA linia BIELKA 1

Linia charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, tworzeniem rodzin silnych już na okres kwitnienia sadów, wysoką miodnością nawet w terenach o dużym napszczeleniu, bardzo małą skłonnością do rójki. Pszczoły podczas przeglądów są bardzo łagodne, spokojnie trzymają się plastrów. Linia przydatna do produkcji pszczelarskiej w pasiekach zarówno towarowych jak i amatorskich.
Linia została wyprowadzona z linii krzyżówkowej Bielka.


Rasa KAUKASKA linia WOŹNICA

Pochodzi od zakupionych matek reprodukcyjnych z Pasieki Hodowlanej pana Krzysztofa Loca.
Matki dostępne będą jako nieunasienione lub użytkowe.Związki pszczelarskie oraz osoby indywidualne zainteresowane zakupem matek pszczelich proszę o przesłanie
pisemnego zamówienia na adres pasieki lub skorzystanie z gotowego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie.
Matki mogą być odbierane osobiście w umówionym terminie lub dostarczane pocztą. Koszty związane z wysyłką ponosi nabywca.
Sprzedaż matek nieunasienionych rozpoczyna się po 20 maja i trwa do końca lipca,

matek unasienionych naturalnie na pasieczysku oraz inseminowanych ze sprawdzonym czerwieniem po 15 czerwca.
Matki inseminowane bez sprawdzonego czerwienia będą dostępne od dostępne od początku czerwca do 15 lipca.


Realizacja zamówień według kolejności po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.


Proponowane ceny matek w 2012 roku:

Rodzaj matki:
Cena za matkę:

Matka nieunasieniona

20 zł.

Matka użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia

50 zł.

Matka użytkowa inseminowana ze sprawdzonym czerwieniem

80 zł.

Matka użytkowa unasieniona naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem

50 zł.

Matka do oceny terenowej

50 zł.

Matka reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia

150 zł.

Matka reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem

200 zł.